statera centrum fizjoterapii
606 968 544

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj by pomóc.

 • BEZPŁATNA REHABILITACJA I TERAPIA

  Od stycznia 2016 roku w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CF Statera realizowany jest program Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka . Program skierowany jest do dzieci w wieku od 2 miesięcy do 7 lat, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole. Prowadzony jest, aby pomóc dzieciom z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym, zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzicom i opiekunom. W ramach wczesnego wspomagania organizowane są zajęcia, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka.

  Warunkiem przyjęcia dziecka na bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez zespół orzekający naszej poradni lub innej publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  Zatrudniamy specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół obejmuje neurologa dziecięcego oraz specjalistów z psychologii, pedagogiki, logopedii oraz rehabilitacji.

  Zajęcia w ramach programu WWR odbywają się w naszej poradni od poniedziałku do piątku. Terapia dostosowana jest do zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.


 • Dzieci mogą korzystać z następujących terapii:

  Zapisy przyjmujemy telefonicznie: pod nr tel.606 968 544
  lub osobiście w poradni – al. W. Roździeńskiego 188, Katowice